8.-10. 5. 2022

18. PRACOVNÍ DNY CHIRURGIE BAZE LEBNÍ

Hlavní informace

MÍSTO KONÁNÍ ODBORNÉHO PROGRAMU

Hotel Eroplán**** Superior
Ostravská 451, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
GPS: 49°27'57.171"N, 18°09'28.493"E

POŘADATEL

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN Ostrava a LF OU
Neurochirurgická klinika FN Ostrava a LF OU
Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN Ostrava a LF OU
Sekce chirurgie baze lební odborných společností ČLS JEP
Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

TÉMATA KONGRESU

  1. Likvorea, uzávěry defektů baze lebni
  2. Laterobaze
  3. Fraktury spodiny očnice, traumatologie
  4. Nádory očnice
  5. Nádory nosu a PND se šířením do okolí
  6. Endoskopická chirurgie baze lební
  7. Varia

ODBORNÝ GARANT

MUDr. Petr Matoušek, Ph.D., MBA

PREZIDENT KONGRESU

prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA

ČESTNÝ PREZIDENT KONGRESU

MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D.

VĚDECKÝ VÝBOR

MUDr. Tomáš Hrbáč, Ph.D., MBA
doc. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D.
MUDr. Adam Kopecký, Ph.D., FEBO
prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.
MUDr. Petr Matoušek, Ph.D., MBA
MUDr. Jan Němčanský, Ph.D., MBA
MUDr. Jiří Stránský, Ph.D., MBA
MUDr. et MUDr. Jan Štembírek, Ph.D.

ORGANIZAČNÍ VÝBOR

MUDr. Lenka Čábalová
doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.
MUDr. Jakub Lubojacký
MUDr. Michaela Masárová
MUDr. Petr Matoušek, Ph.D., MBA
Mgr. Petra Procházková, MBAce
Michaela Zacpalová

POD ZÁŠTITOU

ředitele FN Ostrava MUDr. Jiřího Havrlanta, MHA

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

Informace: tel.: +420 774 889 264, e-mail: info@baze-lebni2022.cz

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ (COVID-19)

Pandemickou situaci pravidelně sledujeme a přizpůsobujeme aktuálnímu stavu. Bezpečnost všech zúčastněných je naší prioritou. Aktuální informace naleznete na webových stránkách kongresu.

DŮLEŽITÁ DATA

1. 2. 2022
Otevření registrace
25. 2. 2022
Uzávěrka pro registraci aktivní účasti – postery, dodání abstraktů
15. 3. 2022
Oznámení autorům o přijetí/nepřijetí
22. 3. 2022
Uzávěrka úpravy abstraktu
31. 3. 2022
Sleva za včasnou registraci a úhradu poplatku
4. 4. 2022
Odborný program

CERTIFIKÁTY / Akreditace ČLK

LÉKAŘI – Vzdělávací akce je určena pro lékaře a bude zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů. Akce bude pořádána dle Vzdělávacího řádu dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK. Akce bude ohodnocena kredity.

SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester. Jako taková bude registrována u České asociace sester. Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.

Kredity budou přiděleny pouze registrovaným účastníkům.

Vzdělávací portál České lékařské komory byl spuštěn v září 2020, usnadňuje lékařům proces celoživotního vzdělávání a správu dosažených kreditů. Po skončení akce ČLK požaduje nahrání prezenční listiny účastníků vzdělávací akce do portálu. Prezenční listina obsahuje pouze evidenční čísla lékařů, kteří absolvovali danou akci a počet kreditů za akci. Proto je nutné, abyste při registraci uvedli své IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO LÉKAŘE dle ČLK (ČLK ID).
Pokud své ČLK ID neznáte, můžete ho vyhledat ZDE. My pak zajistíme, aby vám byly zasloužené kredity připsány.

Certifikáty a potvrzení o účasti se budou vydávat po ukončení kongresu.