8.-10. 5. 2022

18. PRACOVNÍ DNY CHIRURGIE BAZE LEBNÍ

AKTIVNÍ ÚČAST – INFORMACE A REGISTRACE

TÉMATA KONGRESU

 1. Likvorea, uzávěry defektů baze lebni
 2. Laterobaze
 3. Fraktury spodiny očnice, traumatologie
 4. Nádory očnice
 5. Nádory nosu a PND se šířením do okolí
 6. Endoskopická chirurgie baze lební
 7. Varia

DŮLEŽITÁ DATA

1. 2. 2022
Otevření registrace
25. 2. 2022
Uzávěrka pro registraci aktivní účasti – postery, dodání abstraktů
15. 3. 2022
Oznámení autorům o přijetí/nepřijetí
22. 3. 2022
Uzávěrka úpravy abstraktu
31. 3. 2022
Sleva za včasnou registraci a úhradu poplatku
4. 4. 2022
Odborný program

Vzhledem k tomu, že byl kongres přesunut díky pandemické situaci z původního termínu konání v roce 2020, byly přednášky vědeckým výborem vybrány z předchozích přihlášek k aktivní účasti. Přednášející budou informováni o přijetí přednášky, pokynech a zaslání abstraktů formou emailu. Nyní je možné přihlásit se k aktivní účasti pouze formou E-posteru.

Aktivní účastníky žádáme, aby se přihlásili současně i k registraci své účasti na kongresu (registrační poplatek, služby, ubytování) viz registrace on-line.

E-POSTERY

Postery budou prezentovány v digitální podobě na monitoru, budou k dispozici všem účastníkům po celou dobu kongresu ve foyer hotelu. Jednotlivé postery se budou moci samostatně procházet podle čísel, autora a názvu.

E-POSTERY – REGISTRACE K AKTIVNÍ ÚČASTI

Registraci proveďte nejpozději do 25. 2. 2022. Registrace posteru je možná i bez zaslání abstraktu, ten je možné dodat později do termínu uzávěrky úpravy, tj. 22. 3. 2022.

E-POSTERY – INFORMACE PRO PŘÍPRAVU A ZASLÁNÍ

E-Poster musí být připraven ve formátu na výšku, pouze jedna strana (poměr stran 9:16) pro maximální využití celé plochy monitoru. Poměr stran může být i odlišný, v tom případě se výška přizpůsobí možné šířce zobrazení na monitoru.
Dbejte na správné rozvržení důležitých informací:
název příspěvku, autoři, úvod, materiál/metody, výsledky, diskuse, závěr a odkazy / literatura.
Zvolte vhodný typ a dostatečnou velikost písma, jednoduchou a jasnou grafiku. Pro vytvoření posteru lze použít připravenou šablonu, kde jsou již přednastaveny správné rozměry, typ a velikost písma.
K zaslání přihlášky k aktivní účasti v posterové sekci využijte registrační formulář ON-LINE REGISTRACE K AKTIVNÍ ÚČASTI a soubor uložte ve formátech: .ppt nebo .pptx.

INFORMACE PRO PŘÍPRAVU A ZASLÁNÍ ABSTRAKTŮ

 1. Abstrakty budou přijímány pouze v elektronické formě na email info@baze-lebni2022.cz.
 2. Abstrakty je možné zasílat do 22. 3. 2022.
 3. Povinné údaje abstraktu: prezentující autor, spoluautor, pracoviště, poděkování podpory projektu (např. grant, firemní podpora).
 4. Obsah abstraktu strukturujte: úvod, cíl, metodika, výsledky, závěr.
 5. Abstrakty musí obsahovat konkrétní data autorů.
 6. Do termínu uzávěrky zasílání abstraktů je možné provádět úpravy a změny.
 7. Maximální počet znaků abstraktu je celkem 3.000.
 8. Abstrakty budou vydány ve Sborníku abstraktů, který bude mít ISBN.
 9. Prezentující autor odpovídá za obsahovou stránku abstraktu.
 10. Po zaslání abstraktu či jeho změně Vám bude zasláno emailem potvrzení o přijetí.